Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των έργων μας εξασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία μας καθώς και από το χαρακτήρα του Γραφείου ως οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος και συντελεί στην αποδοτικότερη συνεργασία των τεσσάρων ειδικοτήτων που το απαρτίζουν, δηλαδή του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανολόγου και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Φόρμα επικοινωνίας
  • open panel

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις – «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»

  • Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Α’ τάξης και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
  • Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
Τεχνικό Γραφείο Γκάμα
Copyright © 2021