Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των έργων μας εξασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία μας καθώς και από το χαρακτήρα του Γραφείου ως οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος και συντελεί στην αποδοτικότερη συνεργασία των τεσσάρων ειδικοτήτων που το απαρτίζουν, δηλαδή του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανολόγου και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Φόρμα επικοινωνίας
  • open panel

Οικοδομησιμότητες – τακτοποιήσεις οικοπέδων

Ειδικότητα του γραφείου είναι επίσης πολεοδομικές εφαρμογές όπως οικοδομησιμότητες, πράξεις αναλογισμού (τακτοποιήσεις οικοπέδων), τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων, διορθωτικές πράξεις Πράξεων Εφαρμογής, καθώς και άλλες εργασίες όπως χαρακτηρισμοί εκτάσεων δασαρχείου και διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων του Εθνικού Κτηματολογίου.

Τεχνικό Γραφείο Γκάμα
Copyright © 2021