Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των έργων μας εξασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία μας καθώς και από το χαρακτήρα του Γραφείου ως οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος και συντελεί στην αποδοτικότερη συνεργασία των τεσσάρων ειδικοτήτων που το απαρτίζουν, δηλαδή του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανολόγου και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Φόρμα επικοινωνίας
  • open panel

Κατασκευές οικοδομικών έργων

Στις κατασκευές μας πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ποιότητα των δικών μας συνεργείων, η καθημερινή επιστασία και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη σχέση κόστους και ποιότητας υλικών, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κατασκευής σε βάθος χρόνου.

Τεχνικό Γραφείο Γκάμα
Copyright © 2021