Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των έργων μας εξασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία μας καθώς και από το χαρακτήρα του Γραφείου ως οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος και συντελεί στην αποδοτικότερη συνεργασία των τεσσάρων ειδικοτήτων που το απαρτίζουν, δηλαδή του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανολόγου και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Φόρμα επικοινωνίας
  • open panel

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η έκδοση οικοδομικών αδειών είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες του γραφείου μας. Κάθε μελέτη αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, ώστε κάθε λύση να είναι μοναδική και να ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη μας. Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα απεριόριστων ραντεβού για επεξεργασία της λύσης, σεβασμό στο προσωπικό γούστο του κάθε πελάτη και ιδιαίτερη διαπροσωπική επαφή. Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική του αποτελέσματος, καθώς και σε βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού (ηλιασμός, αερισμός, φωτοβολταϊκά κτλ.), ενώ όλες μας οι μελέτες αναπαρίστανται σε τρισδιάστατα σχέδια (φωτορεαλιστικά).
Ειδικότητά μας είναι και η διεκπεραίωση δύσκολων περιπτώσεων αδειών που απαιτούν ειδικούς χειρισμούς όπως νομιμοποιήσεις, προσθήκες κτλ.

Τεχνικό Γραφείο Γκάμα
Copyright © 2021