Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των έργων μας εξασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία μας καθώς και από το χαρακτήρα του Γραφείου ως οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος και συντελεί στην αποδοτικότερη συνεργασία των τεσσάρων ειδικοτήτων που το απαρτίζουν, δηλαδή του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανολόγου και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Φόρμα επικοινωνίας
  • open panel
  • Αρχική
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

 

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών Αρτέμιδος διαπιστώνοντας πως η νέα ρύθμιση τακτοποίησης αυθαιρέτων από τη μία έχει οδηγήσει σε παραπλανητικές και παράνομες ενέργειες ορισμένους μηχανικούς ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ όσο και κάποιους προέδρους εξωραϊστικών συλλόγων της περιοχής μας, και από την άλλη έχει οδηγήσει σε σύγχυση λόγω παραπληροφόρησης ή και στην εξαπάτηση πολλών ιδιοκτητών αυθαιρέτων, αποφάσισε να προβεί στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη ρύθμιση κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου.
Ο ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ :
α) Έχει διαπιστωθεί ότι στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις μη τεχνικών γραφείων, δηλαδή γραφείων μη μηχανικών, τα οποία διαφημίζουν ότι αναλαμβάνουν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, παρανόμως. Για την αποφυγή εξαπατήσεων τέτοιου είδους ο Σύλλογός μας φρόντισε να προμηθεύσει τα μέλη του με ειδικές ταμπέλες που αναγράφουν «Τεχνικό Γραφείο», όνομα μηχανικού και αριθμό μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ ή ΕΕΤΕΜ).
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να επαληθεύει ότι απευθύνεται όντως σε διπλωματούχο (ΑΕΙ) ή πτυχιούχο (ΤΕΙ κλπ.) μηχανικό (πχ. μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ ή απευθυνόμενοι στο Σύλλογό μας) και γενικά ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ! Ελλοχεύουν κίνδυνοι…
β) Πρέπει κάθε ιδιοκτήτης να είναι επιφυλακτικός όταν παίρνει προσφορές από μηχανικούς πολύ χαμηλότερες από τις συνήθεις της αγοράς. Πολλοί επιτήδειοι γνωρίζοντας ότι από τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία της ρύθμισης (α’ φάση) δεν είναι δυνατή η αλλαγή μηχανικού στην επόμενη β’ φάση, ζητούν πολύ χαμηλές αμοιβές στην αρχή, δεσμεύουν τους ιδιοκτήτες και κατόπιν ζητούν επιπλέον μεγαλύτερα ποσά. Επίσης έχουν γίνει καταγγελίες για περιπτώσεις που μηχανικοί (ή, παρανόμως, άλλοι μη μηχανικοί), αφού δελεάσουν τους ιδιοκτήτες με δήθεν πολύ χαμηλές αμοιβές, στη συνέχεια εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των ιδιοκτητών επί της διαδικασίας, τους παρουσιάζουν μεγαλύτερα πρόστιμα από τα πραγματικά και προσφέρονται να τα πληρώσουν εκείνοι στην τράπεζα, ώστε να καρπωθούν τη διαφορά.
γ) Ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης διαθέτει άδεια οικοδομής ή νομιμοποιημένο αυθαίρετο, θα πρέπει να ελέγξει την πιστή εφαρμογή των επίσημων σχεδίων της οικοδομής και να συμβουλευτεί εντός της προθεσμίας της ρύθμισης το μηχανικό του για να επιβεβαιώνει τη νομιμότητά της. Πολλοί ιδιοκτήτες αφελώς θεωρούν ότι η οικοδομή τους είναι καθ’ όλα νόμιμη ενώ στην πραγματικότητα χρήζει τακτοποίησης!
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ :
α) Δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία ανάμεσα στο φόρτο εργασίας του μηχανικού και τις ευθύνες που προκύπτουν από τη ρύθμιση αυθαιρέτων με τον Ν.4014/11 και στη διαδικασία τακτοποίησης ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων με τον Ν.3842/10, και γι αυτό δεν υπάρχει και καμία αντιστοιχία ανάμεσα στην κλίμακα των αμοιβών των δύο αυτών ρυθμίσεων.
β) Τα πρόστιμα των αυθαιρέτων δεν έχουν καμία αντιστοιχία με τις αμοιβές των μηχανικών ! Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη που δεν προκύπτουν με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού και συνεπώς δε θα πρέπει να γίνεται σύγκριση μεταξύ τους παρότι σε κάποιες περιπτώσεις πχ. η αμοιβή μηχανικού είναι ίση με το πρόστιμο αυθαιρέτου. Άλλωστε το πρόστιμο αποτελεί χρηματική ποινή ενώ η αμοιβή μηχανικού είναι προϊόν της επιστημονικής και τεχνικής εργασίας του μηχανικού.

γ) Δεν είναι δυνατή η κοστολόγηση της κάθε εργασίας ρύθμισης αυθαιρέτου λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα τετραγωνικά μέτρα της αυθαίρετης κατασκευής. Ο μηχανικός δεν πληρώνεται σαν τεχνίτης (€ ανά τετραγωνικό), ούτε σαν έμπορος (€ ανά τεμάχιο), αλλά συνυπολογίζοντας τα τετραγωνικά αποτύπωσης όλων των κτισμάτων του οικοπέδου (αυθαίρετων και μη), με τις εργατοώρες, τις ειδικές δυσκολίες κάθε περίπτωσης και τέλος τέλος το μέγεθος των ευθυνών που αναλαμβάνει (ποινή φυλάκισης και αφαίρεση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων κτλ!).
Ο ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ :
Η δουλειά που απαιτείται από τους μηχανικούς για την κάθε περίπτωση τακτοποίησης αυθαιρέτου είναι ξεχωριστή για κάθε ακίνητο διότι:
– Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και πολλές φορές ενδελεχής έρευνα, σε θέματα τίτλων, ιδιοκτησιακών θεμάτων, παλαιότερων νομιμοποιήσεων ακινήτων, ΙΚΑ, ΓΟΚ κλπ.
– Σε περιπτώσεις που η αυθαιρεσία γίνεται σε επέκταση κτίσματος με άδεια οικοδομής ή παλαιότερη νομιμοποίηση, ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να εξετάσει κατά πόσο η άδεια/νομιμοποίηση αυτή έχει εφαρμοστεί πιστά στην πράξη, συγκρίνοντας τα επίσημα σχέδια της οικοδομής με την πραγματικότητα. Οι εργασίες αποτύπωσης (μέτρημα) δηλαδή τότε δεν αφορούν μόνο τα τετραγωνικά του αυθαίρετου κτίσματος αλλά του συνόλου των κτισμάτων του κάθε οικοπέδου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει επιπλέον αυθαιρεσίες τις οποίες δεν γνωρίζει ή παραβλέπει και οι οποίες μελλοντικά δε θα του επιτρέψουν να αποκτήσει βεβαίωση μηχανικού για συμβολαιογραφικές πράξεις.
– Η ευθύνη του μηχανικού είναι αντίστοιχη με εκείνη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση που αποκρύψει αυθαίρετη κατασκευή ή κάνει οποιοδήποτε σφάλμα κατά τη δήλωση αυθαιρέτου (φυλάκιση, αφαίρεση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος). Επίσης το οποιοδήποτε σφάλμα του μηχανικού δεσμεύει για πάντα το μέλλον των ιδιοκτησιών (αδυναμία σύναψης συμβολαίων). Η δουλειά του μηχανικού αποτελεί επιστημονική δουλειά ευθύνης, όπως πχ. του ιατρού ή του δικηγόρου, και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η μαζική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων αυθαιρέτων και γι αυτό προκαλεί εντύπωση αλλά και καχυποψία η διάδοση μαζικών προσφορών από μηχανικούς για εργασία τόσο σοβαρή όσο η τακτοποίηση αυθαιρέτων!
Τέλος οφείλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους προέδρους εξωραϊστικών και πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής πως είναι παράνομο σύμφωνα με τα καταστατικά των Συλλόγων αυτών, να συμμετέχουν σε οικονομικές δοσοληψίες εκπροσωπώντας τα μέλη τους (πχ. ζήτηση εκπτωτικών προσφορών από μηχανικούς για όλα τα μέλη ενός Συλλόγου) όπως μας κατήγγειλαν πολλοί μηχανικοί.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση οι ιδιοκτήτες δε θα πρέπει να διστάζουν να επικοινωνούν με το Σύλλογό μας στα τηλέφωνα: 22940-83701 (κ. Γκάμα) και 6977180648 (κ. Πασχαλινός).


Τεχνικό Γραφείο Γκάμα
Copyright © 2021